ชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  ผลกระทบจาก พายุ วีเซนเต้ ที่พาดผ่านประเทศไทย และทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน  และจังหวัดพิษณุโลก  มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น  ส่งผลให้ขณะนี้  มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น  โดยที่เขื่อนสิริกิติ์  มีปริมาณน้ำในเขื่อน  4,148 ล้านลูกบาศก์เมตร  หรือ 43.63 %   มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน  22.48 ล้านลูกบาศก์เมตร  ในขณะที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  ในจังหวัดพิษณุโลก  มีปริมาณน้ำในเขื่อน  234 ล้านลูกบาศก์เมตร  หรือ 24.98 %  มีน้ำไหลเข้าเขื่อน  2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร  

บรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผอ.ชลประทานพิษณุโลก

แต่ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่า  มีพื้นที่ใดประสบปัญหาอุทกภัย  อย่างไรก็ตาม ทางชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยม  ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยอย่างใกล้ชิด   เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในระยะนี้  อาจทำให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งได้  ซึ่งขณะนี้ได้ทำการพร่องน้ำ  ในแม่น้ำยมเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากที่จะไหลมาจากต้นน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่ สุโขทัย

อย่างไรก็ตาม  ทางชลประทาน  ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการวางแผนป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก  ได้เตรียมพื้นที่รับน้ำนองไว้แล้ว  จำนวนทั้งสิ้น  127,610 ไร่  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว จะมีความลึกประมาณ 1 เมตร  สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ถึง 204.17 ล้านลูกบาศก์เมตร   อีกทั้งยังมีอาคารรับน้ำ และระบายน้ำ อีก อย่างละ 12 แห่ง   ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า  ถึงแม้จะมี หลายฝ่าย  รวมทั้ง หมอดู ออกมาพูดว่า  ปีนี้ประเทศไทยน้ำจะไม่ท่วม ซึ่งจริง ๆ แล้วยังเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้  ดังนั้นจึงไม่ควรประมาท   และคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

 

 

แสดงความคิดเห็น