นเรศวรสังคีตครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 คณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน ร่วมรับชม“การแสดงละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า” จากโครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แสดงความคิดเห็น