“หนูน้อยมือสะอาด” ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

กิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 26 ก.ค.นายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หนูน้อยมือสะอาด”ที่โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์พิษณุโลกโดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 จำนวน 850 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาสุขอนามัยโดยเฉพาะการล้างมือบ่อยๆจะสามารถป้องกันโรคมือเท่าปากได้    สำหรับกิจกรรมการให้ความรู้แก่เด็กมีการเต้นประกอบเพลงล้างมือ 7 ขั้นตอน   การเล่านิทานความรู้โรคมือเท้าปากและการสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อให้เด็กๆได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำเพื่อลดการติดต้อของโรคมือเท้าปาก

นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด
หนูน้อยมือสะอาด

นายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากในจังหวัดพิษณุโลกข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถือว่ายังไม่รุนแรงพบผู้ป่วยในทุกอำเภอรวม 342 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 41.8 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พร้อมสั่งกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังป้องกันและความคุมโรคอย่างเข็มแข็ง พร้อมกำชับสถานพยาบาลและคลีนิกทุกแห่งให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานที่กำหมดไว้และควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กเพื่อป้องกันการระบาด     สำหรับสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนที่พบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากขอให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เด็กได้สัมผัส ด้วยน้ำน้ำที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาวอย่างถูกวิธี และหมั่นสังเกตอาการของเด็กหากพบว่าเด็กมีไข้สูงอย่างน้อย 2 วัน รวมถึงมีแผลในปาก ที่มือ ที่เท้า เด็กมีอาการซึม หอบเหนื่อยผิดปกติให้ผู้ปกครองรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาเป็นการด่วนและหยุดรักษาตัวอยู่บ้านพักเป็นเวลา 7 วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

7 วิธีล้างมือที่สะอาด
กิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด
หนูน้อยมือสะอาด
หนูน้อยมือสะอาด

////

 

แสดงความคิดเห็น