กาชาดพัทลุงดูงานพิษณุโลก

วันที่ 23 สค.2555  ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางอมรรัตน์  มีแดง นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ซึ่งนำโดยนางศิริวรรณ  ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 นี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงานซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการรัฐร่วมราษฏร์ กาชาดร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัยเมืองสองแคว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555 โครงการเด็กและเยาวชน คอคน ต้นแบบ ดาวฤกษ์เมืองพิษณุโลก  โครงการสองล้อสร้างอนาคต ของเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในจังหวัดพิษณุโลก  โครงการส่งกระเป๋าให้น้องไปโรงเรียน โครงการมอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชนให้แก่ห้องสมุดในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โครงการกาชาดปันน้ำใจ ช่วยผู้ยากไร้ ได้ประกอบอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โครงการคัดเลือกแม่ผู้สู้ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โครงการบ้านร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นต้น

หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปแล้ว เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกันมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน ตามโครงการสองล้อสร้างอนาคต ของเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในจังหวัดพิษณุโลก และกระเป๋าเป้ จำนวน 100 ใบ ตามโครงการส่งกระเป๋าเป้ให้น้องไปโรงเรียน ให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ต่อจากนั้นคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญๆของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น