10 ปี เวชศาสตร์ รพ.พุทธชินราช

10 ปี เวชศาสตร์ รพ.พุทธชินราช

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ส.ค.นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บุญเติมตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  นายแพทย์นิพัธ  กิตติมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช ร่วมกันเปิดโครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ภายใต้ชื่อ “ดอกไม้แกร่ง ในแปลงชุมชน”  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั้งระดับบุคคลและครอบครับได้เข้ารับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

10 ปี เวชศาสตร์ รพ.พุทธชินราช

 

10 ปี เวชศาสตร์ รพ.พุทธชินราช

ซึ่งโรงพยาบาลพุทธชินราชได้ก่อตั้งกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวมาตั้งแต่ ปี 2544 ภายใต้หลักประกันสุขภาพ ได้ร่วมทำงานกับประชาชนมาขึ้น และได้มีกรเปิดมุมมองการทำงานใหม่ในการบริการเพื่อประชาชน  ซึ่งเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน  ซึ่งจะเป็นการทำงานของสามหน่วยงานหลังคือโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน

ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คนได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ ผู้บริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าในในการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจเน้นย้ำการทำงานเพื่อชุมชน สร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

/////

แสดงความคิดเห็น