เทศบาลมอบเงินทำนุบำรุงศาสนา

วันที่ 28 สิงหาคม  2555 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะ นำเงินมอบให้กับ 3 วัด คือ วัดท่ามะปราง วัดเจดีย์ยอดทอง  วัดอรัญญิก ในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวนวัดละ แสนบาทเพื่อนำไปใช้ดำเนินการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของวัดท่ามะปราง พระอุดมศักดิ์ อุตตมสักโก รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลกได้ทำการรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวบริเวณพระอุโบสถของวัดท่ามะปราง   

แสดงความคิดเห็น