ชาวนาวังทองเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วม

นายสิทธิชัย  แก้วประสิทธิ์     อายุ 32 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 235  หมู่ 11  ต.หนองพระ  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก ชาวนาอำเภอวังทอง  เปิดเผยว่า ตนเองทำนาจำนวน 13 ไร่ ซึ่งอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์  ข้าวจึงจะถึงอายุเก็บเกี่ยว  แต่ปรากฏว่า ในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา  มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้นาข้าวของตนเองขณะนี้กำลังประสบปัญหาน้ำจากเทือกเขา  ไหลเข้าท่วมนาข้าวที่อายุใกล้เก็บเกี่ยว  ทำให้ต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวมาทำการเกี่ยวข้าวหนีน้ำ  ก่อนที่ต้นข้าวจะจมน้ำเสียหายทั้งหมด

ด้าน นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก  ได้ประสานไปยังโครงการชลประทาน จ.พิจิตร ให้ เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งที่เชื่อมลงสู่แม่น้ำน่านเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำป่า จาก อ.วังทอง  อ.เนินมะปราง  อ.บางกระทุ่ม  ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม ขณะนี้น้ำที่ท่วมในเขตต.เนินกุ่ม อบางกระทุ่ม อยู่ในภาวะปกติแล้ว ในระยะนี้ ประชาชนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำชมพูควรระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากมีฝนตกหนักในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ ควรเฝ้าระวังระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เขตต.ชมพู อ.เนินมะปราง ลงมาถึงเขตต.ท่าหมื่นราม ต.พันชาลี อ.วังทอง และอ.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม

 

นายบรรดิษฐ์ เผยต่อว่า สำหรับสภาวะน้ำท่วมในเขตจังหวัดพิษณุโลกนั้น ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ประสบเหตุรุนแรงในลุ่มน้ำน่านอยู่ในภาวะปกติ ลุ่มน้ำภาค อ.ชาติตระการ และลุ่มน้ำแควน้อย อ.นครไทย ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม้ฝนจะเพิ่ม แต่ปริมาณน้ำทั้งสองลุ่มน้ำก็จะไหลลงเขื่อนแควน้อยทั้งหมด ส่วนลุ่มน้ำวังทองระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ลุ่มน้ำยมนั้น ขณะนี้เริ่มมีการระบายน้ำผ่านมาทางคลองหกบาท ลงแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม น้ำอาจจะล้นแม่น้ำยมสายเก่าบ้าง แต่เป็นพื้นที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวหมดแล้ว ขณะที่เขตอ.บางระกำ ช่วงนี้น้ำจากจังหวัดแพร่ กำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในระยะ 4-5 วันนับจากนี้ คาดว่าจะล่นตลิ่งในเขตม.9 บ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ เป็นช่วงแรก 

แสดงความคิดเห็น