สดจากยอดดอย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “โครงการหลวง” เชิญพบสินค้าคุณภาพ และสินค้าแปรรูปจากดอยคำ สินค้าเกษตรประจำฤดูกาล อาทิ ฟักทองญี่ปุ่น, แตงกวา Zucchini และลูกพลับ เป็นต้น และสินค้าหัตถกรรมจากชาวเขา มาให้ได้เลือกช้อปตลอด 7 วันเต็ม พร้อมชื่นชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่นำมาประดับตกแต่ง สร้างบรรยากาศภายในศูนย์การค้าฯ ระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน 2555 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น