สาวม้งรำต้อนรับนักท่องเที่ยวแน่นร่องกล้า

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 มนัส  สีเสือ หรือ พี่เสือ  ภูร่องกล้า จนท.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ส่งภาพบรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่อุทยานฯเริ่มหนาแน่นด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว และชมความงามทางธรรมชาติ วันนี้ มีภาพอีกบรรยากาศหนึ่ง ที่บริเวณลานหิน ทางเดินไปชมลานหินปุ่ม น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำไซ ต.เนินเพิ่ม แสดงการเต้นรำของชาวเขาเผ่าม้ง ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากสมาคมชาวจีนเตี้ยอัน จ.พิษณุโลก จำนวน 400 คน เป็นภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากบริเวณทางเดินไปชมลานหินปุ่ม เป็นการเต้นรำแสดงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่ปกติจะแต่งกายชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามในงานประเพณีสำคัญเท่านั้น เช่น ประเพณีปีใหม่ม้ง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและต่างประเทศจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น