ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกพัฒนาข้าวชัยนาท1 ต้านเพลี้ยกระโดด

พัฒนาข้าวชัยนาท 1 ต้านเพลี้ยกระโดด

นายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดพิษณุโลก  ได้ดำเนินการทดลองปรับปรุงพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 เพื่อพัฒนาความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และประเมินความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงจากการใช้โมเลกุล เชื่อมโยงกับยีน ควบคู่กับคัดเลือกลักษณะทรงต้น จำนวน 20 ต้น และปล่อยผสมตัวเอง แล้วคัดต้นที่มีลักษณะทรงต้นเหมือนพันธุ์ชัยนาท 1 ได้จำนวน 77 สายพันธุ์ นำไปประเมินความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 3 ประชากรจากจังหวัดพิษณุโลก ตากและปทุมธานี พบว่า ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงส่วนใหญ่มีความต้านทานในระดับดีกว่าพันธุ์ชัยนาท 1 และบางส่วนต้านทานดีกว่าพันธุ์ที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลประชากรจากจังหวัดพิษณุโลก ตากและปทุมธานี

 

พัฒนาข้าวชัยนาท 1 ต้านเพลี้ยกระโดด
พัฒนาข้าวชัยนาท 1 ต้านเพลี้ยกระโดด

ทำให้ขณะนี้ทาง ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยทำการนำพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ที่ปรับปรุงมาทำการทดลองปลูกปักดำเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและขณะนี้ข้าวกำลังออกรวงสวยงาม ซึ่งผลที่ได้จะนำมาสรุปและนำพันธุ์ข้าวชัยนาท 1ที่ปรับปรุงมาส่งเสริมให้เกษตรปลูก ต่อไป และคาดว่าในฤดูกาลหน้าก็จะสามารถนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรไปปลูกได้อย่างแน่นอน

พัฒนาข้าวชัยนาท 1 ต้านเพลี้ยกระโดด

////

แสดงความคิดเห็น