จว.ออกหน่วยบริการต.ตลุกเทียม

04 33  วันที่ 12 ธันวาคม 2555 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหน่วยส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลกกว่า 50 หน่วยงาน ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ณ วัดหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงงานบริการของรัฐได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องลำบากและเสียเวลาเดินทางไปถึงจังหวัด อีกทั้งเป็นการกระจายงานด้านบริการของรัฐสู่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากงานบริการจากห55น่วยงานของรัฐแล้ว

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกยังได้มอบกระเป๋า จำนวน 60 ใบ และรถจักรยานจำนวน 5 คันให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปโรงเรียน สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์การกีฬา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกมอบถุงน้ำใจ จำนวน 100 ชุด ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลกมอบชุดนักเรียนชาย หญิง จำนวน 100 ชุด

     นอกจากนี้โครงการค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนยังได้มีกิจกรรมเสวนาแก้ปัญหาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ส่วนในช่วงเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำทีมของจังหวัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับทีมอำเภอพรหมพิราม   หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับราษฎรในหมู่บ้าน แบบข้าวหม้อแกงหม้อ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างราชการกับประชาชน  และกองทัพภาคที่ 3 ได้แสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงของประชาชนในพื้นที่ด้วย    สำหรับตำบลตลุกเทียม มีจำนวนประชากร 702 คน 208 ครัวเรือน อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 65 กิโลเมตร02

แสดงความคิดเห็น