We wish you a merry Christmas

เช้าวันที่ 17 ธ.ค.55  ที่บริเวณห้องโถงชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธีรธาดา จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาพบและขับร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2556 แด่ นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะพ่อเมือง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงความปรารถนาดีให้มีชีวิตที่ประสพสุขโชคดีในวาระโอกาสที่จะเริ่มต้นศักราชใหม่ ต่อจากนั้นคระครู-นักเรียนจากโรงเรียนธีรธาดา นำโดย อาจารย์จอห์น  ฮิวส์ ได้ร่วมกับขับร้องเพลงเพื่ออวยพรแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะด้วยเช่นกัน สำหรับบทเพลงที่คณะครูและนักเรียนได้นำมาขับร้องเพื่ออวยพรในครั้งนี้ เป็นบทเพลงที่มักใช้ขับขานบรรเลงกันในช่วงคริสต์มาส เช่น Jingles bell , We wish you a merry Christmas เป็นต้น11

       

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อวยพรให้เด็กนักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ครู-อาจารย์ ขยันตั้งใจเรียนหนังสือ และมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและประสพแต่ความสุขโชคดีตลอดไป55

22

แสดงความคิดเห็น