สถิติอุบัติเหตุปีใหม่ 5 วัน เสียชีวิต 4 ราย

104 copy

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดพิษณุโลก ได้สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอด 5 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2555   จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 55  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 60  คน เป็นชาย 44  คน เป็นหญิง 16 คน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยอำเภอเมืองพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 17  ครั้ง รองลงมาคืออำเภอวังทองและอำเภอบางระกำ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือรถจักรยานยนต์ และรถยนต์กระบะ สาเหตุเกิดจากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด

101

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของจังหวัดพิษณุโลก ให้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง รวม 27 จุด พร้อมให้คุมเข้มมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

/////

แสดงความคิดเห็น