ผู้ว่าฯจัดหน่วยบริการประชาชนที่ต.คันโช้ง

IMG_1062 (Custom)บ่ายวานนี้ ( 23 ม.ค.56 )  นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหน่วยส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลกกว่า 50 หน่วยงาน ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ณ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงงานบริการของรัฐได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องลำบากและเสียเวลาเดินทางไปถึงจังหวัดIMG_1146 (Custom) อีกทั้งเป็นการกระจายงานด้านบริการของรัฐสู่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากงานบริการจากหน่วยงานของรัฐแล้ว  เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกยังได้มอบชุดนักเรียนชาย หญิง จำนวน 100 ชุด รถจักรยานจำนวน 5 คันให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปโรงเรียน สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์การกีฬา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกมอบถุงน้ำใจ จำนวน 100 ชุด นอกจากนี้โครงการค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนยังได้มีกิจกรรมเสวนาแก้ปัญหาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ส่วนในช่วงเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำทีมของจังหวัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับทีมอำเภอวัดโบสถ์ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับราษฎรในหมู่บ้าน แบบข้าวหม้อแกงหม้อ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างราชการกับประชาชน และกองทัพภาคที่3 ได้แสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงของประชาชนในพื้นที่ด้วย สำหรับตำบลคันโช้ง มีจำนวนประชากร 5,696 คน 2,081 ครัวเรือน อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 65 กิโลเมตรIMG_1095 (Custom)

IMG_1131 (Custom)

IMG_1138 (Custom)

IMG_1035 (Custom)

 

IMG_1310 (Custom)IMG_1200 (Custom)

แสดงความคิดเห็น