กิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง

p

เช้าวันนี้ ( 28 ม.ค.56 ) ที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง และการปฏิบัติธรรมเรือนจำเรือนธรรม ประจำปี 2556  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จัดขึ้นโดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน นอกจากนี้ทัณฑสถานฯ ยังได้ดำเนินการจัดให้ผู้ต้องขังทั้งหมดภายในทัณฑสถานฯ กว่า 700 คน ปฎิบัติธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ ตามโครงการอบรมธรรมปฎิบัติเรือนจำเรือนธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

p (1)

สำหรับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ในการควบคุมผู้กระทำผิด ตามคำพิพากษาของศาลและยังมีหน้าที่สำคัญในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้นำโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูสำหรับผู้ต้องขัง และการพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา ซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์มาพัฒนาพฤตินิสัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่เคยกระทำผิด โดยอาศัยหลักสูตรการอบรมผ่านกิจกรรม กลุ่มในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขฟื้นฟู อาทิเช่น ศาสนาบำบัด , กีฬาบำบัด , ครอบครัวบำบัด อีกทั้งยังเน้นให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพ เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกภายหลังพ้นโทษ

////

แสดงความคิดเห็น