คืบหน้ามากสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว

IMG_1677 (Custom) นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ลงพื้นที่อำเภอนครไทย เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว  ที่บริเวณดอนหนองปู่ตา  หมู่ 7  ตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย ซึ่งอนุสาวรีย์ดังกล่าวเป็นโครงการที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับภาครัฐเอกชนในจังหวัดตลอดจนประชาชนชาวพิษณุโลกและชาวอำเภอนครไทย ได้ขอพระบรมราชานุญาติจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมใจประชาชนชาวนครไทยและชาวไทยทั่วไปและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างชาติไทยให้ยิ่งยง ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา  แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน  โครงการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  จะได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือต่อไป

     IMG_1649 (Custom)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าสำหรับโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าวนี้ จังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ปี 2556 นี้ ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างจะสร้างพระบรมรูปขึ้นในลักษณะประทับยืนขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง  โดยจังหวัดพิษณุโลกได้มีการขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการและกรมศิลปากรทุกประการพร้อมตกแต่งสถานที่โดยรอบ  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการบูชา  และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านIMG_1686 (Custom)

แสดงความคิดเห็น