มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชน 12 หมู่บ้าน

g

 

 วันนี้( 5 ก.พ.) นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก     พร้อมด้วย  นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง จำนวน 12 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน  1,120 ผืน ให้ผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้น

gs

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในปีนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ราบสูง คือ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วัดโบสถ์ อ.วังทอง ซึ่งมีประชาชนอาศัยตามภูเขาสูง ก็จะได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยหนาวในปีนี้ หากประชาชนในพื้นที่ยังมีประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถประสานงานมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป

/////

แสดงความคิดเห็น