ดูปองท์สร้างอาคารให้ทต.บางระกำ

a01เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 6 ก.พ. 2556 ที่เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายซิงโฮ กรรมการผู้จัดการบริษัทดูปองท์ อาเซียน นายสัตวแพทย์สมชาย  เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกทต.บางระกำเมืองใหม่ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบอาคาร”ศูนย์สุขภาพชุมชน”

a02

การมอบอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนให้เทศบาลบางระกำเมืองใหม่ ทางบริษัทดูปอง (ประเทศไทย)จำกัด ได้นำงบประมาณส่วนหนึ่ง มาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้แก่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยทางดูปองท์ ได้เงินมอบบริจาคให้มูลนิธิที่อยู่อาศัย มาดำเนินการก่อสร้างเอนกประสงค์ไว้จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยภายในศูนย์สุขภาพประชาชน ได้จัดให้การบริการตรวจสุขภาพประชาชน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เป็นต้น บรรยากาศภายในมีประชาชน แพทย์พยาบาล มาร่วมพิธีมอบกันจำนวนมาก

a05

นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ กล่าวว่า เทศบาลฯมีความยินดีอย่างยิ่งที่บริษัทดูปองด์และมูลนิธิที่อยู่อาศัยมาให้ความช่วยเหลือสร้างอาคารหลังนี้ให้ อำเภอบางระกำ เป็นพื้นที่ที่มักประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ชาวบ้านดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก การสร้างอาคารหลังนี้ บนพื้นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง ด้านหลังที่ทำการเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน ได้รับการดูแลสวัสดิภาพสุขอนามัยของชุมชนได้เป็นอย่างดีa06a03

a04

แสดงความคิดเห็น