ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นสิริมงคลรับตรุษจีน

00010005เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่    9 กุมภาพันธ์  2556 ที่ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกับ ชมรม 7 สมาคม-มูลนิธิ  ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง  ชมรมสหถิ่น ชมรมตระกูลแซ่   เทศบาลนครพิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี้ย ครั้งแรกของจังหวัดพิษณุโลก0007 ตามความเชื่อที่ว่าเมื่อกราบไหว้ สักการะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าประจำปีในวันตรุษจีน ซึ่งจะเป็นวันแรกที่เสด็จกลับจากสรวงสวรรค์ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลเสริมบารมีในเทศกาลปีใหม่จีน ให้ร่ำรวย มั่งมี มั่งคั่ง ตลอดไป  โดยมีนายสุชน  ชามพูนท  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

          0004

พิธีคืนนี้ มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมในพิธีจำนวนมาก  ซึ่งทางคณะกรรมการก็จัดสิ่งของ ของไหว้ ต่างๆ มาประกอบพิธีการ  และให้ประชาชนนำสิ่งของมาร่วมกราบไหว้ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้การที่ทางหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี้ย ก็มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขได้รับแต่สิ่งดีในการดำเนินชีวิตต่อไป0008

0006

0003

0002

แสดงความคิดเห็น