จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ 9 อำเภอ

DSCF0005นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าตามที่ กรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำแผนงานตามโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน” ในระดับอำเภอทุกอำเภอ โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดงานพร้อมกันในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2555 – สิงหาคม 2556 ซึ่งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน” จังหวัดพิษณุโลก ระดับอำเภอ ประจำปี 2556 จำนวน 9 ครั้ง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัดDSCF0003

ซึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์   หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง  ภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภค  ทั้งไข่ไก่  น้ำมัน  น้ำตาลทราย  รวมทั้ง สินค้าอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยไข่ไก่  จำหน่ายในราคา แผงละ 85 บาท  จำหน่าย 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 10.00 น.   และเวลา 12.00 น.    วันละ 100  แผง  ส่วนน้ำมันพืช เป็นน้ำมันปาล์ม  เริ่มต้นจำหน่ายในราคา ลิตรละ 33 บาท   น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 24 บาท  มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักDSCF0004

จากนั้น ทางสำนักงานการค้าภายใน จะไปจัดกิจกรรมธงฟ้า ในวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2556  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง  เปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

DSCF0014

สำหรับกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด กระจายทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดการดังนนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2556  ลานหน้าธนาคารออมสิน สาขาพรหมพิราม

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2556  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก

ครั้งที่ 3 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2556  ที่ว่าการอำเภอวังทอง

ครั้งที่ 4 วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2556  ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง

ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556  ที่ว่าการอำเภอนครไทย

ครั้งที่ 6 วันที่  6 – 8 มีนาคม 2556  ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ

ครั้งที่ 7 วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2556  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ

ครั้งที่ 8 วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556  ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า)

และครั้งที่ 9 วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2556  ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ (หลังเก่า)

ทั้งนี้จะเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

ดังนั้นสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 2680DSCF0001

 

แสดงความคิดเห็น