แถลงจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ

IMG_4732 (Custom)

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชน ในการเตรียมจัดงานจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที 1 – 3 มีนาคม 2556 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งงานมหกรรมดังกล่าวกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างถูกวิธี เพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง ไทยให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสันทนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรของท้องถิ่น สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจากไก่พื้นเมืองประจำถิ่นโดยพิธีเปิดงานในวันที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น. ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน     

 

IMG_4735 (Custom)

IMG_4738 (Custom)

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร การแสดงสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง นิทรรศการ การประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดเวทีเสวนา การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมือง อุปกรณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ยา เวชภัณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดวาดภาพ การประกวดการทำอาหารที่ทำจากไก่ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ การแสดงแสง สี เสียง ตอนพระนเรศวรชนไก่ การประมูลไก่สวยงามและไก่เก่ง การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

////

แสดงความคิดเห็น