ชมเต่าปีนต้นไม้อาบแดดที่วัดอรัญญิก

0002เต่าปีนต้นไม้2วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คูน้ำรอบเขตพุทธาวาส หรือ รอบเจดีย์โบราณ วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในช่วงสาย ๆ ของทุกวัน จะพบเห็นเต่า และตะพาบ จำนวนมาก ปีนป่ายขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ ที่ล้มลงกองอยู่ในคูน้ำ เพื่อรับไออุ่นจากแสงแดดเป็นประจำทุกวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งมาเฝ้าชม และคอยให้อาหารกับเต่าและปลาที่ว่ายอยู่ในบริเวณดังกล่าว0001

 

วัดอรัญญิก หรือ วัดป่าแก้ว เป็นวัดอรัญวาสี ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย  เชื่อว่าสร้างช่วงเดียวกันกับที่สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ชาวเมืองเรียกว่า “วัดใหญ่” ซึ่งเป็นวัดคามวาสี  วัดอรัญญิกเป็นวัดอรัญวาสีที่ไว้ปฏิบัติวิปัสสนา เป็นราชนิยมเกี่ยวกับศาสนา สมัยพระมหาธรรมราชาที่1(ลิไท)600กว่าปีที่ได้อิทธิพล ของลังกาวงศ์เข้ามา อยู่ห่างจากวัดใหญ่1.7ก.ม.ทางทิศตะวันออกนอกกำแพงเมืองเก่า หากได้เดินทางมา บนถนนพญาเสือ มองลอดซุ้มประตูที่มีความหมาย จะเห็นเจดีย์ประธานตระหง่านนทรงลังกาบนฐานเขียง4เหลี่ยม ที่มีช้างล้อมรอบทั้งสิ้น 68เชือก ทิศละ16และมุม4มุมอีก4เชือก

 0007

เต่าปีนต้นไม้3เอกลักษณ์ของวัดอรัญญิกคือมีอุทกเสมา หรือ คูน้ำล้อมรอบแบบสุโขทัย ปัจจุบันเป็นเขตอภัยทานที่มีเสน่ห์ วันลอยกระทงผู้คนนิยมไปลอยเสมือนว่าได้ลอยในน้ำที่ๆมีความเก่าสมัยอดีตแรกเริ่มประเพณีอันงดงามของไทย และเป็นเขตอภัยทานของสัตว์น้ำต่างๆโดยเฉพาะ  “เต่าและตะพาบที่ให้ความตื่นเต้นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ต้องอาบแดดเพื่อให้กระดองแห้งไม่เน่า  เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องอาบน้ำ  เต่าจะขึ้นมาอาบแดดทุกวันบนถนน ,บนหัวตอหรือซากกิ่งไม้ ในน้ำ  เสมือนว่าเต่าสามารถปีนต้นไม้ได้ เต่าปีนต้นไม้1 จึงเป็นที่ดึงดูดเด็กๆนักเรียนให้มาชมและทำทาน เป็นกุศลบายที่ดียิ่ง  ทำให้เด็กๆ และผู้สนใจ เข้าวัดมาดู และจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดตามมาโดยวัดได้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมวัดอรัญญิกว่า พยายามอย่าให้อาหารสัตว์น้ำมากเกินไป ในฤดูน้ำน้อยอาจทำให้ น้ำเสียเป็นอันตรายต่อสัตว์ อาจได้บาปกลับไปได้ พร้อมติดป้ายขอร้องประชาชน อย่านำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัข,แมว มาปล่อยทำให้เป็นภาระแก่วัด ซึ่งปัจจุบันพบสุนัขจำนวนมากที่ถูกนำมาปล่อยและมีผู้ใจบุญมาคอยให้อาหารทุกวันเช่นกัน

0004ชมภาพวิดีโอต.เต่าอาบแดดวัดอรัญญิก

 

แสดงความคิดเห็น