ทอดแหจับปลา คลายเครียดจากสถานการณ์ภัยแล้ง

IMG_5415 (Custom)

วันนี้ ( 24 ก.พ.56 ) ที่บึงหนองทอง บ้านคลองวัดไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระ กำ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทอดแหและจับปลา ประจำปี 2556 ของตำบลบางระกำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมทอดแหจับปลาในบึงหนองทอง ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการประมงของหมู่บ้าน เป็นประจำทุกปี  โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ปลามาปล่อยจากกรมประมง ซึ่งในแต่ละปีสามารถจับปลาได้ปีละหลายแสนตัว เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ โดยในวันนี้มีชาวบ้านจากในพื้นที่และต่างจังหวัดมาร่วมกันทอดแห เป็นจำนวนมาก เพื่อจับปลาไปบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วงที่ปลาหายาก หลังจากวิกฤตภัยแล้งได้ขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ ทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านได้เปิดขายบัตรจับปลาในราคาใบละ 150 บาท โดยจะนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำแห่งนี้ และใช้ในการจัดกิจการสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและข้างเคียง อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากว่างเว้นจากการทำนาในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดภาวะเครียดจากปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง

IMG_5373 (Custom)

 

IMG_5361 (Custom)

 

 

 

สำหรับบรรยากาศการทอดแห เป็นไปอย่างคึกคัก ในช่วงเช้านี้ประชาชนสามารถทอดแหได้ปลาขนาดใหญ่จำนวนมาก อาทิ ปลาจีน ปลาค้าว ปลาสวาย ปลาช่อน ปลาชะโด เป็นต้น ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแล้วได้ลงไปร่วมทอดแหกับพี่น้องประชาชนอีกด้วย สร้างความความสนุกสนานและประทับใจแก่พี่น้องประชาชนที่มาคอยให้กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

IMG_5470 (Custom)

////

 

แสดงความคิดเห็น