แห่ผ้าป่าหัวเรือ ถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตามประเพณีโบราณ

????????250256????????????? ?????????? 003

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันนี้( 25 ก.พ.) ที่ริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ จ.พิษณุโลก พุทธศาสนิกชน ประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่าน ตลอดสองฟากฝั่งทั้งทิศเหนือและใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำนวน 21 แห่ง ได้รวมกันนำผ้าป่า ขึ้นเรือล่องมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือเรียกว่า ผ้าป่าหัวเรือ ทั้ง 21 กอง พร้อมกับนำผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตามประเพณีไทยโบราณ โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

????????250256????????????? ?????????? 001

????????250256????????????? ?????????? 001

โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมสตรีศรีสองแคว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมของชาวพิษณุโลก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสืบสานการเล่าขานประเพณีแห่งสายน้ำน่าน ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหนและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน งานฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเมืองสองแคว

DSC00837

DSC00840

ตามตำนานเล่าขานมาว่า ประเพณีทอดผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เป็นเวลาประมาณ 120 ปีมาแล้ว ในทุกๆปีหลังเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านตำบลวัดพริก วัดท่าโรง ชุมชนสองฝั่งลำน้ำน่านด้านทิศใต้ของอำเภอเมืองพิษณุโลก จะนำผ้าป่าบรรทุกเรือพ่วงไปทางลำน้ำน่าน ผ่านไปถึงวัดไหนก็ทอดผ้าป่าวัดนั้นเรื่อยไปจนถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) เมื่อเสร็จพิธีมีกิจกรรมฉลองผ้าป่าด้วยเพลงเรือ เพลงเกี้ยวพาราสี และการละเล่น บนเส้นทางน้ำกลับสู่ชุมชนของตนโดยงานฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช

DSC00838

DSC00841

/////

แสดงความคิดเห็น