มอบพระพุทธชินราชจำลองให้วัดชายแดนภาคใต้

DSCF3651วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก  พระธรรมเสนานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วรมหาวิหาร   และรองเจ้าคณะภาค 5  ทำพิธี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์    พระพุทธชินราชจำลอง  ขนาดหน้าตัก  29 นิ้ว  จำนวน 20 องค์  ก่อนมอบให้กับตัวแทนจากวัดต่าง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4  ได้รับมอบ  เพื่อนำไปยังวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พันเอก นพพร  เรือนจันทร์  รอง.ผบ.พล.ร 4  เดินทางมาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

DSCF3646

พันเอกนพพร กล่าวว่า  พระพุทธชินราชจำลอง ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับ วัดหลัก อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยวัดดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตชุมชนชาวพุทธ  ที่มีความเป็นอยู่อย่าง ยากลำบาก   เมื่อได้รับพระพุทธรูป  ก็น่าจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ  ให้กับชาวพุทธในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

DSCF3648

สำหรับการจัดสร้างพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว  มอบให้กับวัดในถิ่นทุรกันดาร  ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530  เป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการมอบไปแล้ว  577 องค์  คิดเป็นมูลค่า 39 ล้าน 2 แสนบาท   โดยจะมีการจัดพิธีหล่อองค์พระ ในวันวิสาขบูชา    และทำพิธีมอบให้กับวัดต่าง ๆ ที่ร้องขอ  ในวันมาฆบูชา   จัดสร้างขึ้นปีละ 20 องค์

 

แสดงความคิดเห็น