สธ.สุ่มตรวจปรามร้านค้าจำหน่ายเหล้าวันมาฆบูชา

DSCF3626สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ออกสุ่มตรวจร้านค้า พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  คือ วันมาฆบูชา   โดย นายสมชาย  พรหมณี  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   เปิดเผยว่า   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ได้จัดเจ้าหน้าที่  ออกสุ่มตรวจร้านค้า  ตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในเทศกาลวันสำคัญ  มาอย่างต่อเนื่อง  การสุ่มตรวจทำทั้งวิธีโดยเปิดเผย  และล่อซื้อ  ซึ่งยอมรับว่า  หากเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการล่อซื้อ  จะมีร้านค้ากระทำผิด  ถูกจับ ปรับ มากกว่า  50 เปอร์เซ็นต์ หลายร้านมักจะอ้างว่า ไม่ทราบ กฎหมาย DSCF3627

 

ดังนั้นในวันนี้  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกตรวจ พร้อมรณรงค์  ร้านค้า ขอความร่วมมือ  ไม่จำหน่ายเหล้าบุหรี่  ทั้งในวันสำคัญ  และวันพระ ปกติ    เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์  พิษณุโลก  เมืองสุขภาพดี  ปลอดบุหรี่ และเหล้า

DSCF3631

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ขณะนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายข้อในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญ  และสั่งการให้ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง   ดังนั้นจึงขอให้ประชาชน   โดยเฉพาะร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยDSCF3633

 

แสดงความคิดเห็น