ปลูกองุ่นรสหวาน ที่พิรามวัลเลย์

????????250356????????????????????????? 002

เมื่อวันนี้(25มี.ค.) นายปรีชา กรประเสริฐ เจ้าของฟาร์มองุ่น สวนพิรามวัลเลย์ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 11 ที่หลักกม.ที่ 38/39 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า สวนพิรามวัลเลย์ ได้ประกอบกิจการเกษตรอินทรีย์และเลือกปลูกองุ่น ในหลากหลายสายพันธุ์ เช่นองุ่นพันธุ์ลุสเพอร์เลท ซึ่งเป็นองุ่นที่มีผลสีเขียวเป็นสายพันธุ์จากอเมริกา และ พันธุ์แบล็คโอปอล เป็นองุ่นที่มีผลสีดำซึ่งเป็นสายพันธุ์จากออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ คือไม่ใช้สารพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเด็ดขาด ดังนั้นรสชาติขององุ่นทั้ง 2 สายพันธุ์นี้จะมีรสชาติที่หวาน กรอบ อร่อย วัดเปอร์เซนต์ความหวานของผลองุ่นได้ถึง18-24 เปอร์เซนต์บริค ซึ่งถือได้ว่ามีรสชาติที่หวานมาก ที่สำคัญใครที่ไปแวะชมก็สามารถเดินเด็ดชิมได้ฟรีและถ้าถูกใจก็ค่อยซื้อไปเป็นของฝาก ซึ่งจะมีผลผลิตทั้งปีแต่จะออกชุกมากในเดือน มีนาคม –เมษายน
????????250356????????????????????????? 013

10
นายปรีชา กรประเสริฐ เล่าเพิ่มเติมว่า องุ่นเป็นพืชใช้น้ำน้อยจึงไม่มีผลกระทบจาก สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันมากนัก ถึงแม้ว่าจังหวัดพิษณุโลกจะประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ในหลายพื้นที่แล้วก็ตาม ในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลดีต่อองุ่นสายพันธุ์ไร้เมล็ดที่ปลอดสารพิษให้มีรสชาติที่หวานเข้มข้นมากยิ่งกว่าเดิม หากผู้ใดต้องการไปเที่ยวชิมองุ่น หรือ เลือกซื้อไปรับประทาน ก็สามารถไปกันได้ที่สวนฟาร์มองุ่นพิรามวัลเลย์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 11 ที่หลักกม.ที่ 38/39 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นประจำทุกวัน

????????250356????????????????????????? 009
//////

แสดงความคิดเห็น