เชิญชมการแข่งขันกระโดร่วมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

G2670817-4 THAIdiveกองบิน 46 พิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมชม  การแข่งขันโดดร่มระหว่างเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 46ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Air Sea Land Thailand Open 2013 ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556  ณ  สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก พิธีเปิดฯ 22 เม.ย.56 เวลา 15.30 น. ประธานพิธีเปิด  ผวจ.พิษณุโลก และผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศหรือผู้แทนG2670817-9

 

ประวัติความเป็นมา

– โดดร่มเป็นกีฬาระหว่างเหล่าทัพมาตั้งแต่ปี 2515 โดยระยะแรก ทบ. รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
– จนถึงปี 2518 จึงให้เหล่าทัพ (ทบ., ทร. และ ทอ.) หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพฯ

– ต่อมาในปี 2528 กรมตำรวจได้เริ่มหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จนกระทั่งถึงปี 2540

– ปี 2541 ถึง 2546 ไม่มีการแข่งขันโดดร่มในประเทศไทย

– ปี 2547 ทบ. ได้ริเริ่มจัดการแข่งขันโดดร่มอีกครั้ง และตกลงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพฯ เช่นเดิม

– ในปี 2556 กองทัพอากาศ โดยแผนกโดดร่มเหินเวหา ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556  ณ  สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลกfNBkV6

วัตถุประสงค์

– เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถในการโดดร่มของกำลังพลระหว่างเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างกีฬาโดดร่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อประชาชนโดยทั่วไป

– เพื่อคัดเลือกนักกีฬาโดดร่มเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

– เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่, นักโดดร่ม, ข้าราชการ และประชาชนชาวพิษณุโลก

– เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกTHAIdive

ประเภทการแข่งขัน เป็นประเภทแม่นยำ

1. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2. การแข่งขันโดดร่วมระหว่างเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ชิงถ้วยพระราชทานของ พล.อ.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

3. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศกองทัพไทย (Royal Thai Armed  Force Parachuting Championship)

4. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศ มหกรรม Air Sea Land Thailand Open 2013

5. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศ ประเภททั่วไป (Thailand National Open Parachuting)

6. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศ ประเภททีมอุปถัมภ์ (Thailand Sponsor Parachuting Championships)G2670817-6

อากาศยานที่ใช้ในการแข่งขัน 

1. เครื่องบินแบบ ฮ.6 (UH-1H) : การโดดทดลองลม, โดดแก้ตัว, รอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคล

2. เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) : การโดดแข่งขัน

 

 

กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ จ.พิษณุโลก ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติ          และเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโดดร่มระหว่างเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 46                        ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                     Air Sea Land Thailand Open 2013 ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556  ณ  สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก

ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 15.00 น.

 

 

>>สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กิจการพลเรือน กองบิน 46 โทร.055-301200 ต่อ 5-5243                 นาวาอากาศตรี เสนีย์  เพชรจรุงพร 089-7026936 , เรืออากาศเอก สมนึก  สวัสดี 083-1612491                            และพันจ่าอากาศเอก สิทธิศักดิ์  ชูเชิด  089-2684351pa1234

 

กำหนดการแข่งขันฯ

วัน

เวลา

การปฏิบัติ

สถานที่

วันพฤหัสบดีที่

18 เม.ย.56

09.00 น.

จัดตั้งสนามโดดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และตรวจสอบระบบสนามกีฬากลางฯ

วันศุกร์ที่

19 เม.ย.56

09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน/นักกีฬารายงานตัวสนามกีฬากลางฯ

วันเสาร์ที่

20 เม.ย.56

07.00 น.

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดใหญ่, ศาลสมเด็จฯ และสนามกีฬากลางฯ

13.00 น.

ประชุมคณะกรรมการท่าอากาศยานทหาร

กองบิน 46

วันอาทิตย์ที่

21 เม.ย.56

07.00 น.

ทดสอบระบบจัดการแข่งขัน, ฝึกซ้อม
โดดร่มก่อนการแข่งขัน
สนามกีฬากลางฯ

วันจันทร์ที่

22 เม.ย.56

07.00 น.

แข่งขัน (ครั้งที่ 1)สนามกีฬากลางฯ

15.30 – 17.00 น.

พิธีเปิดการแข่งขันฯ

22 – 30 เม.ย.56

07.00 – 15.00 น.

แข่งขันโดดร่มสนามกีฬากลางฯ

วันอังคารที่

30 เม.ย.56

15.00 – 16.00 น.

พิธีปิดการแข่งขันฯสนามกีฬากลางฯ

แสดงความคิดเห็น