แสดงความยินดีนายทหารสัญญาบัตรใหม่

44780_250749388404441_939252126_nวันที่ 19 เม.ย. 2556  กองทัพภาคที่ 3  จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้นายทหารขั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2556  จำนวน 164 นาย โดยมี พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานในพิธี ณ  สโมสรบันเทิงทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

422087_250745955071451_763035988_n

พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับทุกคนที่ได้รับการเลื่อนฐานะและนับว่าเป็นรางวัลบำเหน็จความชอบที่ได้ทุ่มเท เสียสละ รับใช้กองทัพมาตลอดเวลา 30 ปี ในการรับราชการ ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนฐานะ กล่าวคืออายุ 55 ปีขึ้นไปแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับเลื่อนฐานะอีกด้วย ดังนั้นขอให้ภาคภูมิใจ ในเกียรติและยศที่ได้รับ นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ยังถือว่าเป็นความกรุณาของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จนถึง นายกรัฐมนตรี ที่ได้กรุณาเห็นชอบให้มีโครงการนี้จนเกิดเป็นรูปธรรมขึ้น 563749_250745651738148_144357500_n

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดฝึกอบรมนายทหารประทวนยศ จ่าสิบเอก (จ.ส.อ.) จ่าสิบเอกพิเศษ (จ.ส.อ.(พ)) อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป มีอายุราชการ 30  ปี ระหว่างวันที่ 18 – 19  เมษายน 2556  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนฐานะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรยศ ร้อยตรี (ร.ต.) ด้วย การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถปฎิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารได้อย่างถูกต้อง ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 มีผู้ได้รับการเลื่อนฐานะให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ร.ต.) จำนวน 164 นาย

ขอคุณภาพข่าวจาก สวท.พิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น