จัดคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน

เด็ก9เมื่อวันที่ 19 เมษายน  ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมอมรินทร์ลากูน  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก    ดร. ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์   เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันหนังสือเด็กแห่งชาติ  วันที่ 2 เมษายน
เด็ก3

ซึ่งดร. ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์   เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2548 เห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณด้านการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ และทรงสนพระราชหฤทัยด้านการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด
เด็ก2

ภายในงาน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเด็ก  รวมทั้งการเสวนา และอภิปรายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  มี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ดูแลเด็ก    พ่อ แม่  ผู้ปกครอง  และเด็กปฐมวัย  สนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
เด็ก

 

ทั้งนี้  มีผลการวิจัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของคนไทยว่า  สถิติลดลงทุกปี และน้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียน  สำนักงานส่งเสริมการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ได้ออกมาบอกว่าเด็กไทยอ่านหนังสือ 2-5 เล่มต่อปี   ในขณะที่มีกระแสข่าวตามโซเชียลเน็ตเวิร์ค เมื่อปี 2555  ถึงสถิติการอ่านหนังสือของคนไทย  ว่า คนไทยอ่านหนังสือ ปีละไม่เกิน 8 บรรทัด  อย่างไรก็ตาม  หลายภาคส่วน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  และได้มีการรณรงค์ส่งเสริม ให้คนไทยหันมาอ่านหนังสือมากขึ้น  เช่นเดียวกับ การจัดงาน “คาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน”  ที่มุ่งเน้นปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ตั้งแต่วัยเด็ก

เด็ก5

 

อย่างไรก็ตามคาราวานที่จัดขึ้นที่  จ.พิษณุโลก นับเป็นครั้งแรกที่ออกสู่ต่างจังหวัด  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ต้องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ฝึกให้เด็กคิดช่วยเหลือตัวเอง และลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง  การที่ดึงผู้ปกครองมาด้วยเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นและทราบว่าการโอบอุ้มด้วยการไม่ให้เด็กทำอะไร  ช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำให้นั้น เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ควรหยุดทำ  เพราะเป็นการส่งเสริมเด็กแบบผิดๆ  อาจเรียกว่า “พ่อแม่รังแกฉัน” และหลังจากจัดกิจกรรมที่  จ.พิษณุโลกแล้ว คาราวานจะประเมินผลแล้วเดินทางไปเปิดคาราวานในหัวเมืองหลัก ๆ เป้าหมายอีก 11  แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้
//////

 

แสดงความคิดเห็น