รดน้ำขอพรประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน

0001วันที่ 20 เมษายน 2556 ที่บ้านพักนายชาญชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานมูลนิธิประสาทบูญสถานพิษณุโลก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ นายชาญชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นางปราณี  วิวัฒน์ธนาฒย์ ภริยา พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก ร่วมกับชาวพิษณุโลกรดน้ำขอพรผู้บริหารและคณะกรรมการมูลนิธิฯ สืบสานวัฒนธรรมไทย 0003

0006

0005

0004

แสดงความคิดเห็น