ภาครัฐ เอกชน ร่วมใจทำโรงพักให้บริการประชาชน

DSC05474

ที่ สภ.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พล.ต.ต.พชร  บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.นฤชา  สุวรรณลาภา รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรนครชุม ที่เป็น 1 ใน 162 สถานีตำรวจที่ถูกรื้อถอนอาคารเดิมและยังไม่มีที่ทำการถาวร จากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากขาดแคลนสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

DSC05511

โดยในวันนี้ ได้นำสีทาอาคารและอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง ไปมอบให้กับสารวัตรสถานี พร้อมกับให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อส.ตร. ในหมู่บ้าน ที่มาช่วยกันพัฒนาปรับปรุง ที่ทำการชั่วคราวของสถานี ซึ่งใช้ห้องพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ว่างอยู่เป็น ที่ทำการชั่วคราวของสถานีตำรวจ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนที่ได้มาติดต่อและมาขอความช่วยเหลือ ภายใต้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่จำกัดอย่างเต็มศักยภาพ

DSC05464

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประกวดการพัฒนาสถานีตำรวจดีเด่น เฉพาะกรณีสถานีตำรวจถูกรื้อถอนอาคารเดิมและยังไม่มีที่ทำการถาวรขึ้น โดยให้งบประมาณในการดำเนินการสถานีละ 300,000  บาท  เพื่อกระตุ้นให้หัวหน้าสถานี พัฒนาหน่วยงาน บริหารงานบุคลากร ภายใต้สภาวะวิกฤตให้สามารถบริการประชาชน อำนวยความยุติธรรมทางอาญา และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่นำข้อจำกัดทางกายภาพมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

 

สำหรับสถานีตำรวจภูธรนครชุม อ.นครไทย เป็นสถานี 1 ใน 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาสถานีตำรวจดีเด่น พร้อมกับ สภ.ดงประคำ อ.พรหมพิราม และ สภ.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง   เจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.นครชุม  ได้ดำเนินการพัฒนาหน่วยงาน ขอรับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ในที่สุดท่ามกลางภาวะขาดแคลนทรัพยากรทุกด้าน

///

แสดงความคิดเห็น