สรรหาคณะกรรมป.ป.ช.พิษณุโลก

902319_180812868739611_569908860_o เช้าวันนี้ ( 24 เม.ย.56 ) ที่ห้องประชุม POC และห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประชุมทางไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงการสรรหา ป.ป.จ. โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  นายประสาท พงษ์ศิวาภัย และ นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีนายพันธ์เทพ  ศรีวณิชย์ นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม พลตรีบรรยงค์  สิรสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเข้าร่วมรับฟังทั้งนี้ เพื่อชี้แจงการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดDSC_9294 (Custom) (1)

   DSC_9278 (Custom)

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ. เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา  สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน  สภาหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด  กลุ่มอาสาสมัคร  องค์กรเอกชน  องค์กรเกษตร  สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน และ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่ และประสานการทำงานร่วมกัน ป.ป.ช. นอกจากนี้ ป.ป.จ. ยังทำหน้าตรวจสอบเรื่องทุจริตเบื้องต้นในพื้นที่ก่อนจะส่งข้อมูลมายัง ป.ป.ช. ประสานการปราบปรามและรณรงค์ป้องกันการคอร์รัปชั่นในพื้นที่ โดยผู้สนใจที่จะสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ. พิษณุโลก สามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น