Coffee Truck

00010005โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นอีกโรงเรียนอีกแห่ง ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 40 แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอนมานาน   ซึ่งโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 78 ม.3 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  สภาพเดิมพื้นที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์และเป็นบึงเก่าชื่อ บึงตามาอยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก 12 กิโลเมตร ถนนสายพิษณุโลก แควน้อย – วัดโบสถ์ มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่  ชื่อเดิมคือโรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก จัดตั้งตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยหลักทางโรงเรียนให้ความรู้การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางปัญญา เพื่อให้มีความรู้ความอ่านออกเขียนได้  สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้โดยปกติ0007

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นอกจากจะเสริมสร้างความสมบูรณ์ด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเป็นหลักแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแนวทางที่ให้กับเด็กนักเรียน ที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพให้กับตนเองหลังจากจบการศึกษาไป ดังนั้นทางโรงเรียนได้มีการวางแผน เพื่อจัดหาแนวทางการดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยนายศักดิ์ดา เรืองเดช ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Coffee Truck รถกาแฟเพื่อน้องผู้บกพร่องทางปัญญา หนึ่งใน 28 งานอาชีพของโรงเรียน0006

จากแนวคิดดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์เงิน พระครูอุดมประชาทร (พระอลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี  พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลกพระครูสุปุญญนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อซื้อและปรับปรุงตกแต่งรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ในการดำเนินการจากทั้งหมด 500,000 บาท และเงินบริจาคทั่วไปอีก 300,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องบดและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ0008

หลังจากเปิดตัวมาร่วม 1 ปี ได้รับการต้อนรับเป้นอย่างมากจากผู้คนทั่วไป โดยมีคุณศิรินภา มั่นคง ครูผู้สอน วิธีการขั้นตอนของการชงกาแฟ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทุกประเภท ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางปัญญา ซึ่งการสอนเริ่มจากการเรียนจากสิ่งง่ายก่อน และต้องใช้เวลามากกว่าปกติ แต่ก็สามารถเรียนรู้และสามารถทำได้เหมือนปกติคุณครูศิรินภา กล่าวว่า หลังจากทางโรงเรียนเปิดโครงการ Coffee Truck รถกาแฟ มีผลตอบรับกลับมาดี เพราะเป็นโครงการเพื่อเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางปัญญา และการได้ยิน ชั้น ป.3 ม.1 และ ม.6 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การทำงาน แต่ละครั้งจะมาร่วมทำงานประมาณ 3-4 คน  ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดให้บริการภายในโรงเรียนให้กับบุคลากรตามเวลาราชการ  ส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะไปประจำอยู่ที่วัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ ตั้งแต่ 08.00-16.00 น.0003

คุณครูศิรินภา กล่าวอีกว่า บางครั้งมีลูกค้ามาสั่งกาแฟจะรอนานหรือช้ามีการบ่นบ้าง แต่รู้ว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กบกพร่องทางปัญญาและการได้ยินก็เข้าใจ จึงทำได้ช้ากว่าคนปกติทั่วไป บางครั้งยังช่วยสนับสนุนบริจาคเงินอีกด้วย  หลายครั้งที่เคยถูกเชิญไปร่วมงานโชว์ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะงานที่ยิ่งใหญ่ที่ไปร่วมมา คืองานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่เมืองทองธานี  การเดินทางไปร่วมงานแต่ละครั้งจะมีเด็กนักเรียนไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีเบี้ยเลี้ยงให้แต่ละคน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีให้นักเรียนทุกเป็นทุนของตนเองเก็บเอาไว้0002

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะให้ไปร่วมงานต่างๆ สามารถติดสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5529-9260 ต่อ 10 โทรสาร 0-5529-9260 ต่อ 13 E-Mail : [email protected]0004

แสดงความคิดเห็น