1 ทศวรรษรร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

06 เมื่อเช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์  พลับพลาประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 05 และพิธีบำเพ็ญกุศล วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เนื่องในโอกาสประกาศยกฐานะฯมาครบรอบ 1 ทศวรรษโดยการจัดงานวันสถาปนาในครั้งนี้  มีคุณ สุธาสินี  นิติสาครินทร์  เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  เป็นเจ้าภาพในการสร้าง พลับพลาประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5     03

สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เดิมคือ โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน  อีกทั้งกรมสามัญศึกษา  มีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา  และต้องการที่จะมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อยู่ทุกภาคของประเทศไทย จึงได้เกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546  ในส่วนของกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 1 ทศวรรษ  ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องสักการบูชา  พระพุทธชินราชจำลอง  หอพระเพชรชินราช  พร้อมถวายเครื่องสังเวยพระชัยมงคล  บวงสรวงบูชาพระพรหม  และพิธีวางศิลาฤกษ์ พลับพลาประดิษฐาน พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5     ที่จะมีพิธีเททองหล่อพระบรมรูป เพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ 1 ทศวรรษ ขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 255601

04

02

แสดงความคิดเห็น