มท.3 ย้ำครูฝึกทำโทษทหารใหม่ต้องตามระเบียบกองทัพ

z (1)

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้( 15 พ.ค.) ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในพิธี กองทัพภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ(ทหารใหม่)ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 3 แก่พลทหารใหม่ ซึ่งพลทหารใหม่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จะต้องสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันไม่กระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับแบบธรรมเนียมทหารและกฎหมายของบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร มีความอดทน เพื่อจะได้เป็นทหารที่ดี โดยมีพลทหารใหม่ที่ร่วมพิธีนั้นประกอบด้วยพลทหารจาก กองทัพน้อยที่ 3 , กองพลทหารราบที่ 4 , กองพลพัฒนาที่ 3 , กองบัญชาการช่วยรบที่3 , จังหวัดทหารบกพิษณุโลก , กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4, กองพันทหารสื่อสารที่23 , กองพันทหารปืนใหญ่ 104,โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 มี รวมจำนวน 1,292 นาย
b (1)

z (9)
โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวกับทหารใหม่ในพิธีว่า ตนขอเน้นย้ำให้ทหารใหม่อยู่ในเกียรติ และมีวินัยของทหาร พร้อมทั้งห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากยุ่งเกี่ยวมาแล้วก็ควรลด ละ เลิก ขณะที่ครูฝึกก็ควรเคร่งครัดระเบียบวินัยในการทำโทษทหารใหม่ ซึ่งมีกฎระเบียบอยู่แล้ว หากทำโทษเกินเลย หรือ เกินขอบเขต ทางกองทัพก็จะดำเนินการทางวินัยทันที

z (12)
////

แสดงความคิดเห็น