นร.เฉลิมขวัญฯคว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิก

DSC02994เด็กหญิงพัชริยา ผาติรงควิวัฒน์หรือน้องแอนจี้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตั้งใจและสนใจการสอนของคุณครูในวิชาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ที่ตนเองชื่นชอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งน้องแอนจี้ ได้เป็นตัวแทนของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศจนมาสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง เป็นผู้แทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (XVIII IAO) ระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน 2556 ณ เมืองวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนียที่จะถึงนี้DSC02972

น้องแอนจี้  บอกกับผู้สื่อข่าวว่า “ ตนเองเริ่มสนใจวิชาดาราศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อมีโครงการของ สอวน.มา ก็เลยสมัครเข้าแข่งขันจนได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งในการแข่งขันต้องเตรียมการเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์ การใช้กล้องอุปกรณ์ในการดูดาว  ในฐานะที่เป็นตังแทนประเทศไทย จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการแข่งขัน”DSC03013

ด้าน ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ในนามของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและในนามจังหวัดพิษณุโลก ขอให้กำลังใจแก่เด็กหญิงพัชริยา ผาติรงควิวัฒน์ในการที่จะเดินทางไปเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง สร้างชื่อให้โรงเรียน และสร้างชื่อให้จังหวัด   เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดพิษณุโลก ที่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้รับโอกาสอันดีงามนี้  ซึ่งศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นผู้ดูแลและจัดเตรียมให้ แต่ทางโรงเรียนได้ให้ฝ่ายวิชาการได้ช่วยเสริมโดยการหาหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์ จัดครูอาจารย์ที่เก่งในด้านนี้ มาเพิ่มให้กับนักเรียน ส่วนด้านภาษาที่จะต้องใช้เข้าแข่งขัน ทางโรงเรียนจะเพิ่มความเข้มข้นให้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งนักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอยู่แล้ว เราเสริมอีกนิดเดียวเท่านั้น”DSC03010

สำหรับ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ “International Astronomy Olympiad (IAO)”
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศรัสเซีย ในปี 1996 เป็นการแข่งขันวิชาการด้านดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน สำหรับประเทศไทย ทางมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 11 ศูนย์ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ด้วยDSC03013

ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน มูลนิธิ สอวน.จะนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถวายบังคมทูลลาไปแข่งขัน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

แสดงความคิดเห็น