โรงพยาบาลพุทธชินราชจัดกิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก

b (4)

วันนี้( 31 พ.ค.) เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชจึงได้จัดกิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ทั้งนี้จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ เพราะมีประชาชนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในแต่ละปีจำนวนมาก

b (2)

b (1)
โดยกิจกรรรมวันนี้ นายสุชาติ พรเจริญพงศ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นได้มอบสื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่แก่หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ประชาชน ทั้งผู้ป่วย และญาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิษภัยบุหรี่ พร้อมทั้งไปรณรงค์งดสูบบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจัดบูท แสดงนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องบุหรี่ โทษของบุหรี่ และการงดสูบบุหรี่ รวมทั้งแจกน้ำยาลดบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนที่อยากจะงดสูบบุหรี่ได้เริ่มต้นงดสูบบุหรี่

b (9)

b (7)

/////

แสดงความคิดเห็น