ผู้ว่าฯพร้อมรับมืออุทกภัยปี2556

บึงระมาณ03ที่บริเวณบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายภัทวี ดวงจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยม-น่าน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงของ บางระกำโมเดล ซึ่งขณะนี้มีความคืบโครงการ แก้มลิงบึงระมาณ ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ ส่วนโครงการแก้มลิงบึงตะเคร็ง คืบหน้าประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ โครงการแก้มลิงบึงขี้แร้งบึงระมาณ01

บึงระมาณ02

นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมระยะยาวตามแผนของ บางระกำโมเดลแล้ว ยังสำรวจเส้นทางน้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีโครงการต่างๆภายในพื้นที่อำเภอบางระกำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ช่วงฤดูน้ำหลากที่คาดว่าจะเริ่มมีน้ำไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่อำเภอบางระกำ ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายนนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชื่อว่าการขุดลอกคูคลองที่ผ่านมาจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำ และยังเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแน่นอน พบชาวบ้านวังขี้เหล็ก01

ขณะที่ ที่บ้านวังขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก ได้ลงพื้นที่พบกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ ในการรับสถานการณ์หากเกิดอุทกภัย หลังจากในปีที่ผ่านมาบ้านวังขี้เหล็ก ต้องประสบกับอุทกภัย บ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าขอให้เตรียมพร้อมหากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน โดยในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงเดือนสิงหาคม คาดว่าจังหวัดพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกชุกมากขึ้น ซึ่งหากมีฝนตกหนักอาจจะก่อให้สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งจะสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวพบชาวบ้านวังขี้เหล็ก01

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวอีกว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจความพร้อมในด้านบุคลากร อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์การสื่อสาร รวมถึงการดำเนินการแจ้งเตือนภัยกรณีที่เกิดภัยพิบัติผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติในกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นแก่ประชาชน  นอกจากนี้ ยังได้ให้หน่วยงานที่มีหน้าทางด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีการสำรองสิ่งของยังชีพที่สำคัญเตรียมไว้เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัย พร้อมทั้งกำชับให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคาดหมายลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น