วันต้านยาเสพติดกร่อยประชาชนนับพันหนีฝนจ้าละหวั่น

DSC_0754เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.56 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสานพลังแผ่นดิน รวมทั้งอาสาสมัครต่าง ๆ เจ้าของผู้ประกอบการ พนักงานลูกจ้างสถานบริการ นักเรียน นักศึกษารวมนับพันคน พร้อมใจกันสวมใส่เสื่อสีขาวประกาศเจตนารมณ์เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2556 ภายใต้ชื่อ คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด โดย ได้ร่วมกันเดินรณรงค์จากบริเวณหน้าสถานีรถไฟ และบริเวณสี่แยกบ้านคลอง เข้าสู่บริเวณการจัดงาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานDSC_0758

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงระหว่างพิธีได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ทำให้การเปิดงานเป็นไปอย่างทุลักทุเล ทำให้ผู้มาร่วมงานต่อต้านยาเสพติดต่างเปียกฝนกันหมด โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาต่างทนความหนาวไม่ไหวต้องพากันเดินแยกย้ายกันกลับ มีเพียงทหารเกณฑ์ และกลุ่มผู้มาร่วมงานด้านหน้าเท่านั้น  เพราะฝนตกไม่หยุด หลังพิธีเปิดเสร็จต่างแยกย้ายกันกลับทันทีDSC_0762

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ประกอบด้วย ริ้วขบวนเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงพื้นบ้านของเยาวชน DSC_0759การแสดงของสมาชิกชมรม Tu Be Number One การมอบเกียรติบัตรให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัด เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านยาเสพติด จำนวน 91 คน มอบให้หน่วยงานบุคลากรที่ร่วมดำเนินการสนับสนุนหมู่บ้านกองทุ่นแม่ดีเด่น จำนวน 10 แห่ง และมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ของนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 คน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้อ่านสาส์นของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 และกล่าวให้โอวาท ประกาศวาระพื้นที่ พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดDSC_0763

 

แสดงความคิดเห็น