จัดอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_5463เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ  จันทวงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ , ผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน  พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญ ตำบลหัวรอ เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คนIMG_5471

ด้านนายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชมรมข้าราชการบำนาญตำบลหัวรอ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น  เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวพระราชชำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในระดับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแก่นแท้ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและพอประมาณ

IMG_5474

สำหรับการฝึกอบรมจัดขึ้น 3 วัน คือวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานโครงการส่วนในพระราชวังสวนจิตลดา ก่อนที่จะร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่โรงพยาบาลศิริราช ต่อไปIMG_5460

แสดงความคิดเห็น