รับบริจาคโลหิตประจำเดือนกค.56

กาชาดพิษณุโลก-500x421เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 โดยมีกำหนดการออกรับบริจาคโลหิตดังนี้

1.วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 56    เวลา 08.30-12.00 น.   ณ ศาลาประชาคม

2.วันพุธที่ 3 ก.ค. 56       เวลา 08.30-12.00 น.    ณ กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

3.วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 56      เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศที่ 3

4.วันพุธที่ 10 ก.ค. 56     เวลา 08.30-12.00 น.    ณ  ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม

5.วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 56 เวลา 08.30-12.00 น.    ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

6.วันพุธที่ 17 ก.ค. 56          เวลา 08.30-12.00 น.    ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ

7.วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 56         เวลา 08.30-12.00 น.    ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

8.วันพุธที่ 24 ก.ค. 56           เวลา 08.30-12.00 น.     ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช

9.วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 56 เวลา 08.30-12.00 น.     ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม

10.วันศุกร์ที่ 26 ก.ค.56        เวลา 08.30-12.00 น.       ณ กองทัพภาคที่ 3

11.วันจันทร์ที่ 29 ก.ค.56      เวลา 08.30-12.00 น.       ณ บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด

12.วันพุธที่ 31 ก.ค. 56         เวลา 08.30-12.00 น.        ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง

แสดงความคิดเห็น