ชาวบางระกำฮือต้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

0001เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ชาวบ้านกว่า 500 คน ในอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก รวมตัวประท้วงหน้าวัดโพธิ์ทอง ถ.พิษณุโลก – กำแพงเพชร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก คัดค้านโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือกใหม่ หรือ โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่ทาง บริษัท วีเค เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด    ต้องการก่อสร้าง  ในพื้นที่ บ้านตลุกแรด ม.16 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  จำนวน 63 ไร่ แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน ที่ไม่เห็นด้วยกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ เพราะผวากับมลพิษที่อาจเกิดขึ้น หวั่นผลกระทบทั่งกลิ่น ควันพิษ น้ำเสีย และการขนขยะเข้าออกหมู่บ้าน จึงได้ออกมาต่อต้านบริษัทดังกล่าว0003

 

โดยขณะที่ในวันนี้ บริษัท วีเค เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้นัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงงานให้กับกลุ่มชาวบ้าน อ.บางระกำ ในพื้นที่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ ให้รับทราบเกี่ยวกับตัวโครงการก่อนที่จะมีการทำประชาพิจารณ์ในครั้งต่อไป โดยมี  ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้ข้อมูลกับชาวบ้านภายในลานวัดโพธิ์ทองตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. โดยมีการแจกเอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับชาวบ้านที่มารับฟัง

0005

ขณะที่บริเวณด้านหน้าก็มีกลุ่มชาวบ้านบางระกำ ประกอบด้วยบ้านแหลมเจดีย์ บ้านตลุกแรด และบ้านเก้างรัง ต.บางระกำ จำนวนประมาณ 500 คน ที่ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ได้มาปิดล้อมบริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองไว้และกดดันมิให้รถของผู้บริหารบริษัท วีเค เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เข้าออกในวัดแต่อย่างใด จนกว่าจะส่งตัวแทนมาชี้แจงและประกาศยกเลิกการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะทดแทน แต่ก็ไม่มีตัวแทนบริษัท วีเค เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ไปชี้แจงแต่อย่างใด กลับยังคงดำเนินการชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานอย่างต่อเนื่อง

0002

กระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น.ทางกลุ่มต่อต้าน ได้ปิดถนนสายบางระกำ-กำแพงเพชร และดำเนินการเผาโลงจำลองของคณะผู้บริหารก่อสร้างโรงงานกลางถนนสายพิษณุโลก-ลานกระบือ ท่ามกลางการเสียงโห่ร้องของกลุ่มชาวบ้านขณะที่ขณะที่นักเรียนบ้านแหลมเจดีย์ที่อยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้างโรงงาน200 เมตรมาร่วมถือป้ายต่อต้านการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางระกำ จำนวนกว่า 100 นาย คอยรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง

 

ขณะที่ส่วนราชการ ทั้งนายศุภชัย  ศิริลักษณ์ นายอำเภอบางระกำ นายอนันต์  พรหมดนตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ นายประสิทธิ์  วีทอง กำนันตำบลบางระกำ ได้พยายามประสานให้บริษัทเอกชน ให้อนุญาตให้กลุ่มต่อต้านเข้ามารับฟัง แต่ฝ่ายผู้จัดไม่ยินยอมให้นำเครื่องขยายเสียงและป้ายประท้วงเข้ามา ทำให้บรรยากาศภายนอกวัด เต็มไปด้วยกลุ่มคัดค้าน ขณะที่ภายในวัดทางบริษัทเอกชนก็ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับชาวบ้านได้รับฟัง0007

 

กระทั่งเวลาประมาณ 11.00 น. นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ นายประสิทธิ์  วีทอง กำนันตำบลบางระกำ ได้ขึ้นเวทีชี้แจงกับชาวบ้านกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะพลังงานไฟฟ้าว่า การดำเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ ไม่ใช่การณ์ประชาพิจารณ์ หรือ ประชาคม เป็นการชี้แจงรายละเอียดโดยบริษัทเอง ขณะที่การดำเนินการก็ยังไม่ได้เริ่มต้น เพียงแต่บริษัทมายื่นขออนุญาติก่อสร้างกับเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ และให้เทศบาลฯร่วมดำเนินการจัดการประชาคมให้ แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มการประชาคม เมื่อชาวบ้านไม่ต้องการ ทั้งนายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่และกำนันตำบลบางระกำ ก็ขอร่วมคัดค้านกับชาวบ้าน พร้อมกับร่วมลงชื่อบันทึกร่วมกับชาวบ้าน ว่าไม่เห็นด้วยที่มาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านจึงพอใจ และสลายตัวเปิดถนนพร้อม ๆ กับเวทีภายในวัดโพธิ์ทอง ที่ยุติการชี้แจงรายละเอียดในเวลา 11.30 น.  และแยกย้ายกันกลับ ทั้งฝ่ายมาร่วมฟังชี้แจงและฝ่ายที่ต่อต้าน โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ

 

0004

สำหรับการต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าทั้งนี้ สืบเนื่องหนังสือลงวันที่ 24มิถุนายน .56 บริษัท วีเค เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด  ยื่นขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 6.5 เมกกะวัตต์  เรียนถึงนายเทศเทศมนตรีเทศบาลตำยลบางระกำเมืองใหม่ มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน เนื้อที่ 63ไร่เศษ ในพื้นที่ ม.16 บ้านตลุกแรด ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยที่นายกเทศเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตอบกลับว่า  ให้เป็นไปตามขั้นตอน และมีจดหมายอีกฉบับถึงเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ขอนัดทำประชาคมกับชาวบ้าน เทศบาลบาลระกำเมืองใหม่ได้แจ้งกลับไปเมื่อ 18 กรกฏาคม 2556 ให้บริษัท กำหนดวัน เวลา สถานที่มา เทศบาลฯจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น แต่ยังไม่ทันได้เริ่มนัดวันทำประชาคม ชาวบ้านในบ้านแหลมเจดีย์ ม.8 บ้านตลุกแรด ม.16 บ้านเก้างรัง ม.9 ต.บางระกำ ก็ได้ขึ้นป้ายคัดเอ้าท์ต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเต็มพื้นที่หมู่บ้านไปหมด กระทั่งนัดรวมตัวแสดงพลังต่อต้านโรงไฟฟ้าที่วัดแหลมเจดีย์ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 โดยมีนายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มารับหนังสือคัดค้านการก่อสร้างจากชาวบ้าน

 

0006

DSC_0159

ขณะที่เอกสารชี้แจงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะปลอดมลพิษของบริษัทที่แจกจ่ายให้ประชาชนที่มารับฟังนั้น ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโรงงาน เพื่อแก้ปัญหาด้านวิกฤติพลังงานไฟฟ้า แฃะฃดปัญหามลพิษทางขยะในประเทศไทย โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงขยะผ่านกระบวนการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ มีมาตรการตรวจสอบและประเมินผล อาทิ แต่ตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุก สามารถตรวจสอบค่ามลพิษต่าง ๆ ผ่านเว็ปไซด์ของโรงงาน พร้อมชี้แจงประโยชน์ที่ชาวบางระกำเมืองใหม่จะได้จากโรงงานจำนวน 14 ข้อ พร้อมกับชี้แจงระบบการขนส่งขยะที่ใช้วิธีบีบอัด ก่อนขนส่งมายังโรงงาน กระบวนการเผาขยะ และการผลิตกระแสไฟฟ้า และการจัดสรรพื้นที่โครงการทั้งหมด 63 ไร่ ที่ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนโรงงาน 10 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะและสนามกีฬา 12 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการใช้สอย 23 ไร่ และพื้นที่บ้านพักลานเอนกประสงค์ 18 ไร่

แสดงความคิดเห็น