ยึดรีสอร์ทริมเขื่อนแควน้อย

1rวันที่ 29  สิงหาคม 2556 นายอิทธิพล ประเทือง หัวหน้าชุดป้องกันและปรามปราม สำนัก 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ และนายปริญญา แพร่โกสุมปรีชา หัวหน้าโครงการป้องกันและรักษาป่าอนุรักษ์ในพื้นที่เขื่อนแควน้อยพร้อมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.16 ,พล.9 ฯลฯ ออกตรวจป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติสองฝั่งลำน้ำแควน้อย บริเวณบ้านน้ำโจน หมู่ที่  7  ตำบลแก่งคันนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก3r

ที่บริเวณท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพบว่า เป็นพื้นที่ป่าบุกรุกป่า มีการปลูกข้าวโพดพร้อมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะรีสอร์ท สวยหรู ตรวจสอบแล้วบริเวณดังกล่าว เป็นเขตกรมประทานของใช้ประโยชน์จากกรมาไม้ ปี2546 เคยมีสภาพป่าสมบูรณ์ จับพิกัดมีเนื้อที่เสียหายจำนวน 26 ไร่  1 งาน 76 ตารางวา
ตรวจสอบพบบ้านกำลังสร้างด้วยไม้สัก มูลนับล้านบาท ลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูง ขนาด 10 คูณ 12 เมตร พร้อมแท็งน้ำ จำนวน 3 แท้ง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครบครอง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชัดเจน
นอกจากนี้พบว่า ไม้สักกำลงตีแปะก่อสร้างบ้านจำนวน 1หลังยังสร้างไม้แล้วเสร็จประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ บังเอิญจนท.ป่าไม้ไปตรวจพบก่อน แต่ไม่พบบุคคลอยู่อาศัย เนื่องจากหลบหนีไปก่อนหน้านี้2

ผลการสืบสวนเบื้องต้น ทราบว่า มีนายทุนว่าจ้างในบุคคลในพื้นที่มาก่อสร้างบ้าน เพื่อทำรีสอร์ทชมวิวเขื่อนแควน้อย พร้อมกับลง ไม้ประดับยืนต้นอย่างสวยงาม จนท.ป่าไม้ แจ้งกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พื้น 1  แปลงพร้อมบ้าน 1
หลัง ฐาน ” แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ
“ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 54
และฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง
เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำการใด ๆ
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”ตาม
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14
ส่งบันทึกหลักฐาน
นำส่งพนักงานสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์เพื่อดำเนินการสืบสวน
สอบสวน ตามคดีเลขที่  257/56  เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป4r

5r

แสดงความคิดเห็น