รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

IMG_2970วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีIMG_2944

IMG_2867เนื่องจากแนวพระดำรัสของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ประองค์ทรงห่วงใย และให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ที่พระองค์ทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเฟม โดยมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อยกสถานภาพของสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ในหลายๆ ครั้งที่เราได้รับทราบข่าวการทารุณกรรมเด็ก และ สตรี ทั้งการทำร้ายร่างกาย การทำร้ายจิตใจ และการล่วงละเมิดทางเพศ นับวันปัญหาเหล่านี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ตกต่ำ การแก้ไขป้องกันและยุติความรุนแรง จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องกระทำอย่างเร่งด่วน เพราะมหันตภัยร้ายนี้ พร้อมที่จะคุกคาม เข้าสู่ครอบครัว ของเราทุกขณะ สำหรับรูปแบบการจัดงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่แสดงถึงพลังของชาวจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และพร้อมใจกันเป่านกหวีด เพื่อแสดงถึงพลังของชาวจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่นในครอบครัว” การจัดนิทรรศการและการแสดงละครยุติความรุนแรงของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมคัดเลือกครอบครัวต้นแบบยุติความรุนแรงดีเด่น โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในวันนี้ ทั้งนี้ความสามารถในการยุติพฤติกรรมการนิยมความรุนแรงโดยเฉพาะกับเด็กและสตรีของสังคมไทยนั้น ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับน้ำใจและจิตสำนึกของทุกคนที่จะแสดงศักยภาพให้เป็นที่ปรากฏและเราต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง และจริงใจ

แสดงความคิดเห็น