ข้าวแกงไม่ขยับราคายอมแบกต้นทุนเพิ่มกำไรน้อย

0004วันที่ 3 กันยายน 2556 ขณะที่ต้นทุนหลาย ๆ ได้ปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นมา ทั้งราคาค่าแก๊ส วัตถุดิบในการประกอบอาหารการกิน หมู ไก่ ไข่ แต่ร้านข้าวแกงหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ยังคงขายในราคาเดิม ไม่ปรับราคาเพิ่ม เป็นร้านค้าที่พึ่งขวัญใจคนยากประชาชนทั่วไป

0005

0006ผู้สื่อข่าวเดินทางสำรวจร้านข้าวแกงลุงเล็ก ถนนธรรมบูชา ร้านข้าวแกงเก่าแก่ที่ขายข้าวแกงราดข้าวมาเป็นเวลากว่า 14 ปี พบว่า ร้านข้าวแกงลุงเล็ก ยังคงขายข้าวแกงราดข้าวในราคาเดิม โดยจำหน่ายข้าวแกงราดข้าว กับข้าว 1 อย่าง ในราคา 20 บาท ราดกับข้าว 2 อย่าง ขายจานละ 25 บาท ขณะที่กับข้าวอื่น ๆ ที่ราคาสูงกว่านี้ จานละ 30-40 บาท ขึ้นอยู่กับต้นทุนวัตถุดิบ อาทิ หนูนา กบ จำจำหน่ายในราคาสูงกว่ากับข้าวทั่วไป

 

นายอำนาจ  สุขเสถียร เจ้าของร้านข้าวแกงลุงเล็ก เปิดเผยว่า ครอบครัวตนยึดอาชีพขายข้าวราดแกงมา 14 ปีแล้ว เดิมขายที่ถนนอู่ทอง อ.เมืองพิษณุโลก แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ถนนธรรมบูชาหลังโรงเรียนเซนนิโกลาส ผ่านการปรับขึ้นราคาของต้นทุนมาหลายครั้งทั้ง เคยจำหน่ายข้าวราดแกงตั้งแต่จานละ 10 บาท แต่ปัจจุบัน ได้ยืนราคาอยู่ที่ ราดกับข้าวอย่างเดียวจานละ 20 บาท ข้าวราดกับข้าว 2 อย่าง จานละ 25 บาท และจะไม่ปรับราคาขึ้น แม้ว่าช่วงนี้ ต้นทุนทุกอย่างได้ปรับราคาขึ้นหมด ทั้งหมู ไก่ ผัก ไข่ และค่าแก๊ส ยอมรับว่า ได้กำไรน้อยหน่อย แต่ก็ถือว่าช่วยลูกค้าไป จะไปหวังกำไรมากไม่ได้0001

0003

ขณะที่ร้านข้างแกงถนนอู่ทอง อ.เมืองพิษณุโลก นายสมบัติ  ชัยมงคล เจ้าของร้านข้าวราดแกง เปิดเผยว่า ได้จำหน่าย ข้าวราดแกงจานละ 25 บาท ราดกับข้าว 1 อย่าง หากราดกับข้าว 2 อย่าง จำหน่ายในราคา 30 บาท และบางชนิดขึ้นอยู่กับกับข้าว เป็นราคาทรงเดิมที่ขายอยู่ แม้ว่าต้นทุนทุกอย่างจะเพิ่มขึ้น ทั้งหมู ไก่ และไข่เป็ด ที่ปรับขึ้นมาเป็นตลอด เฉพาะไข่เป็ด ซื้อมาฟองละ 5 บาท ตนนำมาต้มและจำหน่ายในราคาใบละ 7 บาท ยอมรับว่า ต้นทุนที่สูงขึ้น ก็ไม่สามารถปรับราคาข้าวราดแกงสูงขึ้นได้ จะต้องจำหน่ายในราคาเดิมต่อไป กำไรลดลง แต่ก็ยังมีลูกค้าประจำ 0002

แสดงความคิดเห็น