จัดงานสื่อสาร สร้างสรรค์ สังคม

602858_4626936571724_789463215_nเวลา 18.00 น.วันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดงาน สื่อสาร สร้างสรรค์ สังคม เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารชมรม ที่ปรึกษาชมรม ชุดใหม่ หลังจากเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกได้เลือกประธานชมรมฯคนใหม่ แทนนายสนาม  คงเนตร ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง ที่ประชุม ได้เลือกนายมงคลเชาวราช  ทั่งมั่งมี ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่นประจำจ.พิษณุโลก และบรรณาธิการข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์ดอทคอม เป็นประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกคนที่ 7

1175510_4626927891507_813683184_n

64144_4627134896682_1274602058_nงานสื่อสาร สร้างสรรค์ สังคม ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก 4 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติจากนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี กับคณะกรรมการบริหารชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกชุดใหม่ และได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก1236188_467582500015607_58038193_n

พ.ศ.2535 สื่อมวลชนอาวุโสของจังหวัดพิษณุโลกหลายท่าน หลายแขนง มีแนวคิดตรงกันว่า ต้องการให้คนทำหนังสือพิมพ์ในจังหวัดพิษณุโลกสามารถรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง แลกเปลี่ยนทัศนะและข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเกิดประโยชน์ต่อการนำเสนอข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองต่อสังคมคนพิษณุโลก ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกจึงถือกำเนิดนับแต่นั้นมา โดยมีอาจารย์ธนู  พิณพาทย์ รับตำแหน่งประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกท่านแรก ได้รวบรวมสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในพิษณุโลกหลายแขนง ทั้งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และได้ประสานกิจกรรมการทำงานของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งการจัดกิจกรรมวันนักข่าว การเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน การออกช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน1265664_10200620743864559_719498402_o

จากรุ่นแรกสู่รุ่นที่สอง คุณวรเดช  สุวรรณกิจ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ธรรมรัฐ ได้รับตำแหน่งประธานชมรมฯ ต่อด้วย คุณสุรินทร์  ชัยวีระไทย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามติ ได้รับเกียรติเป็นประธานชมรมฯ ท่านที่สาม1267089_340091009460588_256026455_o

ประธานชมรมฯ ท่านที่สี่คุณสมเกียรติ  ตรีสุวรรณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เผ่าไทย และคุณสุพิน  ปานวัง ผู้สื่อข่าวช่อง 7 พิษณุโลก รับตำแหน่งเป็นประธานชมรมฯ ท่านที่ห้า พร้อมกับส่งภาระหน้าที่สู่คุณสนาม  คงเนตร ผู้สื่อข่าวอิสระ อดีตหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นประธานท่านที่หกจากวันนั้นถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 22 ของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก สมาชิกรุ่นหลัง ยังคงสานต่อเจตนารมรย์ ของสื่อมวลชนอาวุโสที่รวมตัวกันก่อร่างสร้างชมรมขึ้นมา ในการประสานความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกทุกแขนงสมาชิกชมรมทั้งนักหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และนักประชาสัมพันธ์เป็นบทพิสูจน์ให้เห็น ความมีอิสระและความสามัคคี ยังคงหลอมรวมอยู่ในมวลหมู่สมาชิกชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก1175308_467569766683547_255931861_n

1170711_4626933531648_1585414862_n

1236603_4626979972809_1994189784_nวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2556 ของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า ที่ประชุม ได้เลือก นายมงคลเชาวราชทั่งมั่งมี ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่นประจำ จ.พิษณุโลก บรรณาธิการข่าวเว็ปไซด์พิษณุโลกฮอตนิวส์ดอทคอม เป็นประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก คนที่ 7

โลโก้ชมรม

www.masspitlok.com

www.facebook.com/masspitlok

 

แสดงความคิดเห็น