น้ำป่าท่วม 6 หมู่บ้านต.ชมพูอ.เนินมะปราง

9288วันที่ 28 กันยายน 2556 ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องบนเทือกเขาชมพู ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ได้ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 6 หมู่บ้านของต.ชมพู อ.เนินมะปราง โดยปริมาณน้ำได้ไหลล้นคลองชมพูตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 02.00 น.ของวันที่ 28 กันยายน 2556 ไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านต้นต้ำ ได้แก่ ม.1 ม.2 ม.3 บ้านชมพู และม.12 บ้านเนินคล้อ และน้ำได้ไหลลงมายังหมู่บ้านพื้นที่ต่ำถัดไป คือบ้านปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ขณะที่คลองน้ำปาด ที่ไหลลงมาอีกสายหนึ่ง ก็เอ่อล้นคลอง เข้าท่วมพื้นที่บ้านน้ำปาด ม.2 ต.ชมพูเช่นกัน9289

9291

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 28 กันยายน 2556 ฝ่ายป้องกันอำเภอเนินมะปราง และอบต.ชมพู ได้ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่เสียหายในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยพบว่า ชาวบ้านบ้านชมพู ได้มีการอพยพประชาชนที่อยู่ริมคลองชมพู มาที่ศาลาการเปรียญวัดชมพู ขณะที่พื้นที่ด้านล่าง ได้รับการประสานแจ้งเตือนจากหมู่บ้านต้นน้ำ ได้กระจายข่าวให้ประชาชนรับมือน้ำป่าเอ่อล้นตลิ่งแล้ว9319

9318

ขณะที่แม่น้ำวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ขณะนี้ได้เพิ่มระดับขึ้นเช่นกัน โดยเริ่มไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่ำของต.ไชยนาม ต.ดินทอง ขณะที่เทศบาลตำบลวังทองได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ได้ระดมเจ้าหน้าที่มากอกกระสอบทรายลองรับป้องกันน้ำล้นตลิ่งในเขตเทศบาลตำบลวังทอง 9325

9323

แสดงความคิดเห็น