อบจ.เข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ.วังทอง

IMG_6384

IMG_6424วันที่ 2 ต.ค. 2556  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 8 อำเภอ 38 ตำบล 149 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4,514 ครัวเรือน 13,542 คน นาข้าวเสียหายแล้ว 25,643.30 ไร่ ถนน 11 สาย สะพานไม้ 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมยังประสบภัยเหลือ 7 อำเภอ กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว 1 อำเภอ ส่วนพื้นที่น้ำท่วมบ้านทางลัด หมู่ที่ 5 ต.วังพิกุล อ.วังทอง ขณะนี้เริ่มทรงตัว พนังดินน้ำจากแม่น้ำวังทองที่พังนั้น ทางเจ้าหน้าที่ทหารกองบิน 46 ช่วยกันอุดพนังกั้นน้ำลดการไหลท่วมบ้านประชาชนได้ ส่วนหมู่ 8 บ้านวังฉำฉา เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 3 ได้นำถุงบิ๊กแบ๊กมากั้นกระแสแม่น้ำวังทอง ที่ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน สามารถลดการน้ำเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนได้IMG_6498

IMG_6368

ขณะที่นายมนต์ชัย วิวัฒนฺธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำน้ำดื่มอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านทางลัดจำนวน 50 ชุด และหมู่ 14 บ้านวังประดู่ ต.วังทอง อ.วังทอง ที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำ อีกจำนวน 62 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยเป็นการเบื้องต้นIMG_6543

IMG_6475

แสดงความคิดเห็น