AISช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

plk2ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2556 หลายพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างประสบปัญหาอุทกภัย เอไอเอส โดย นายอาทยา หยู่เย็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ภาคเหนือตอนล่าง และ นางสาวเกศทิพย์ อินเพ็ญ ผู้จัดการสำนักงานบริการสาขาพิษณุโลก  นำคณะพนักงาน  นำถุงยังชีพ  เข้าพื้นที่ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนกว่า 500 ชุด plk1

plk3

อุทัย 3

อุทัย 2

แสดงความคิดเห็น